Vi erbjuder

INMÄTNING, BYGG OCH ANLÄGGNINGSMÄTNING

UTSÄTTNING, BYGG OCH ANLÄGGNINGSMÄTNING

TERRÄNGMODELLER, NIVÅKURVOR, SAMT DATA FÖR MASKINSTYRNING

VOLYMBERÄKNING / MÄNGDREGLERING, AREABERÄKNING

KONTROLLMÄTNING, AVVÄGNING, POLYGONTÅG, SÄTTNINGSMÄTNING

LÄGESKONTROLL SAMT GRÄNSUTSÄTTNING

Låt oss diskutera kring hur vi kan hjälpa er!